Návrh Strategického rámca SCLLD MAS TD – na pripomienkovanie

Vážení aktéri v území MAS pripravili sme pre všetkých obyvateľov a aktérov v území možnosť pripomienkovať Stratégiu CLLD, preto sme zverejnili na spripomienkovanie Návrh Strategického rámca SCLLD MAS TD s grafickým znázornením , prosíme Vás o preštudovanie a následné pripomienkovanie prostredníctvom zaslania vyplneného formuláru najneskôr do 3.12.2015. Tabuľku si ľubovoľne upravte a nakopírujte tak, aby ste dodržali obsah a zašlite vyplnenú mailom na :

Info@mas-td.sk
madigar@mas-td.sk

poštou na:
OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“
Námestie sv. Floriána 1002
013 03 Varín
Slovenská republika

Kontaktná osoba pre stratégiu: Peter Madigár
Telefón: 041/55 32 637
Mobilný telefón: +421917 978 756

SWOT analýza identifikácia potrieb na web pripomienkovanie

Návrh Strategického rámca Stratégie CLLD MAS TD na web na pripomienkovanie

návrh strategického rámca SCLLD grafické znázornenie

formulár pripomienky k stratégii