MAS_Opavsko

Návšteva partnerskej MAS Opavsko

MAS_OpavskoPri príležitosti pracovného stretnutia k nám na územie  MAS Terchovská dolina zavítala naša partnerská  MAS Opavsko z Českej republiky. Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre žilinský kraj  uskutočnilo  dňa 04. 04. 2014 pracovné stretnutie “LEADER v Českej republike a na Slovensku v rokoch 2014- 2020”. Tohto stretnutia sa zúčastnili viacerí záujemcovia o informácie a skúsenosti z implementácie LEADRA na Slovensku i v ČR. Prebiehala podnetná diskusia,  porovnávanie a hodnotenie miestnych akčných skupín u nás a v ČR. Pracovného stretnutia sa zúčastnili zástupcovia našej partnerskej MAS Opavsko. Zamestnanci kancelárie partnerskej MAS OPAVSKO  a viacerí starostovia ich členských obcí sa popoludní zúčastnili pracovného rokovania so zamestnancami  kancelárie OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“, jej predsedom Ing. Ivanom Dvorským a starostami obcí Terchová, Kotrčiná Lúčka a Strečno.

Fotogaléria