NSRV – Niečo o EÚ a Detský kútik

Národná sieť rozvoja vidieka na svojej webovej stránke vytvorila nové zložky s názvom Detský kútik a Niečo o EÚ, kde môžete získať potrebné informácie o fungovaní EÚ, Spoločnej hospodárskej politike EÚ i politike rozvoja vidieka EÚ. V  Detskom kútiku objavíte veľa zaujímavostí o poľnohospodárstve i produktoch z farmy, samozrejme sú spracované hravou formou, určenou pre […]

Zasadnutie Valného zhromaždenia MAS

Dňa 23 .februára 2015 sa v kultúrnom dome v obci Nedezda uskutočnilo zasadnutie Valného zhromaždenia OZ „Partnerstvo pre MAS TD“. Prebehli voľby do orgánov združenia MAS, členovia MAS schválili Výročnú správu za rok 2014, členský príspevok na rok 2015, návrh rozpočtu a plán činnosti na rok 2015.

PRV už schválené EK

Európska komisia schválila dňa 13.2.2015 ďalších 18 programov rozvoja vidieka (PRV), zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárskeho odvetvia EÚ, starostlivosť o vidiecke oblasti a klímu, ako aj na posilňovanie hospodárskych a sociálnych štruktúr vidieckych spoločenstiev do roku 2020. Medzi nimi aj PRV pre Slovensko. Ten načrtáva priority Slovenska pri využívaní verejných prostriedkov vo výške 2,1 miliardy […]

Pozvánka na zasadnutie VZ

V mene Ing. Ivana Dvorského, predsedu MAS , si  dovoľujeme pozvať  členov MAS na zasadnutie Valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať dňa 23. februára 2015 v kultúrnom dome v obci Nededzi o 12:00 hod. Program rokovania nájdete v pozvánke.

Zázrivské fašiangy 2015

Obecný úrad Zázrivá Vás všetkých srdečne pozýva na Zázrivské fašiangy, ktoré budú v sobotu 14.2.2015. Fašiangový sprievod po dedine začne o 11°° hod. a pôjde z Ráztok od Fedorov, potom sa bude pokračovať z Doliny dolu do kultúrneho domu a popoludní sa pôjde z Havranej od Gaššov smer centrum.

Kopŕcaňä po zázrifských vŕškoch

Turizmus Zázrivá, Obec Zázrivá a dobrovoľníci pozývajú milovníkov zimnej turistiky na 9. ročník Zimného lyžiarskeho prechodu zázrivským chotárom pod názvom ,,Kopŕcaňä po zázrifských vŕškoch. Prechod sa uskutoční v sobotu 21.2.2015. Zraz účastníkov je od 8:00 do 9:00 hod. v kultúrnom dome. O 9:15 hod sa vydajú lyžiari na 17,5 kilometra dlhú trať s prevýšením 680m. […]

Bijú Hodiny – nový album Pavla Cabadaja

Miestne kultúrne stredisko Terchová vás srdečne pozýva na slávnostné uvedenie albumu Bijú Hodiny, ktorého autorom je Pavol Cabadaj.  Tešíme sa na vás v sobotu 28. februára 2015 o 18:hod v Kultúrnom dome Andreja Hlinku v Terchovej.

Preteky gazdovských koní Terchová

Pozrite si aké disciplíny čakajú na furmanov a ich záprahy na Pretekoch gazdovských koní, ktoré sa v Terchovej uskutočnia už 14. februára 2015. Stretneme sa tradične o 10:00hod pod sochou Juraja Jánošika. Tešíme sa na vás! Viac informácií nájdete TU.    

Reprezentovali sme cestovný ruch na ITF Bratislava 2015

V dňoch 29. 1 až 1.2.2015 sa naša miestna akčná skupina zúčastnila najväčšej výstavy cestovného ruchu na Slovensku ITF SLOVAKIATUOR 2015 v Bratislave. V spoločnom stánku s Oblastnou Organizáciou Cestovného Ruchu Malá Fatra(OOCR MF) sme prezentovali ponuku služieb v cestovnom ruchu a tradície nášho regiónu. O náš stánok bol medzi návštevníkmi veľký záujem, rozdali sme množstvo propagačných materiálov a v príjemných debatách s návštevníkmi sme […]

Zasadnutie Monitorovacieho výboru MAS

Dňa 09.02. 2015 sa uskutoční zasadnutie členov Monitorovacieho výboru MAS Terchovská dolina, ktoré sa bude konať v penzióne Diana v Stráži. Predmetom zasadnutia je najmä schválenie Správy o činnosti MAS za rok 2014.  Na rokovanie sú prizvaní i zástupcovia PPA, MH SR a NSRV SR.