Zasadnutie Monitorovacieho výboru MAS

Dňa 09.02. 2015 sa uskutoční zasadnutie členov Monitorovacieho výboru MAS Terchovská dolina, ktoré sa bude konať v penzióne Diana v Stráži. Predmetom zasadnutia je najmä schválenie Správy o činnosti MAS za rok 2014.  Na rokovanie sú prizvaní i zástupcovia PPA, MH SR a NSRV SR.

 

Posted in Fotogaléria, Pozvánky.