Reprezentovali sme cestovný ruch na ITF Bratislava 2015

V dňoch 29. 1 až 1.2.2015 sa naša miestna akčná skupina zúčastnila najväčšej výstavy cestovného ruchu na Slovensku ITF SLOVAKIATUOR 2015 v Bratislave. V spoločnom stánku s Oblastnou Organizáciou Cestovného Ruchu Malá Fatra(OOCR MF) sme prezentovali ponuku služieb v cestovnom ruchu a tradície nášho regiónu. O náš stánok bol medzi návštevníkmi veľký záujem, rozdali sme množstvo propagačných materiálov a v príjemných debatách s návštevníkmi sme strávili mnoho času. V stánku prezentáciu ponuky v cestovnom ruchu zabezpečovali okrem kancelárie MAS aj zástupcovia Prvej pltníckej a raftingovej spoločnosti s.r.o, remeselníci Stanislav Otruba a Otília Kadašiová.

 

Posted in Fotogaléria, Oznamy.