logo-leader

Výzva č.10 pre opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie

Miestna akčná skupina OZ “Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje poradí už 10. kolo výzvy  na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie  z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci […]

ppa

Oznámenie PPA

Pôdohospodárska a platobná agentúra  oznamuje  zverejnenie Výzvy na predkladanie žiadostí o úhradu dane z pridanej hodnoty obciam podľa Usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z 20. apríla 2011 č. 488/2011-100. V záujme plynulého spracovania žiadostí o úhradu DPH si Vás dovoľujeme požiadať o kontrolu úplnosti a platnosti predkladaných príloh k žiadosti (originál alebo overená fotokópia […]

Plagat_ples_Lutie

III.ročník starostovského plesu v Lutišiach

Starosta obce Lutiše Vás  srdečne pozýva na už III. ročník starostovského plesu v Lutišiach, ktorý sa uskutoční 31. marca 2013 (nedeľa) o 19:00 hod. v sále kultúrneho domu Lutiše. Do tanca Vám zahrá obľúbená hudobná skupina SENZI SENZUS, pripravený je bohatý program a samozrejme skvelé pohostenie. Cena vstupenky je 20 €. Vstupenky sú dostupné na obecnom úrade u p. Lacekovej […]

DSC00099

Zasadnutie Výberovej komisie MAS

Dňa 04.02. 2013 zasadala Výberová komisia ( VK)  MAS zložená zo zástupcov samospráv, podnikateľov a občianskeho sektora,  ktorej bol predložený 1 projekt občianskym združením Krajší vidiek pre opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie (označenie opatrenia v ISRÚ MAS 331 Odborné vzdelávanie a informovanie) v rámci Výzvy č. 9/PRV/MAS 53.  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok ( projekt)  spĺňala podmienky administratívnej a formálnej kontroly. […]

Potraviny z nášho regionu

Každý región na Slovensku má svoj jedinečný charakter, a takisto je to aj s potravinami, ktoré majú svoje špecifiká pre daný región. Regionálne pracovisko pre žilinský kraj vydalo brožúrku “Potraviny z nášho regiónu”, ktorú Vám tu prinášame k nahliadnutiu. Kto by sa nechcel zdravo stravovať?  Nájdete tu  i 5 dôvodov pre  regionálne potraviny a mnoho iného. Brožúra “Potraviny z […]