Projekt: ŽoNFP OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“

Miestna akčná skupina Terchovská dolina realizuje projekt s názvom ŽoNFP OZ “Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina”. Projekt financovania chodu MAS zabezpečí kvalitnú implementáciu Stratégie CLLD mikroregiónu terchovskej doliny, vďaka ktorej budú napĺňané miestne ciele a potreby a zabezpečí sa inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast v súlade s cieľmi Európa 2020. Úlohou kancelárie MAS bude v súlade s princípmi […]

Príprava a spracovanie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou / CLLD na území OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“

Názov projektu: Príprava a spracovanie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou / CLLD na území OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ Výška Nenávratného Finančného Príspevku : 4 950,00 EUR   Stručný popis projektu: Hlavným cieľom projektu je pripraviť členov a obyvateľov miestnej akčnej skupiny fungujúcej na princípoch prístupu LEADER pre implementáciu miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) […]

Brožúra Bačovanie v Karpatoch

Milí priatelia vidieka, ponúkame Vám možnosť  v prípade vášho záujmu si bezplatne vyzdvihnúť  výtlačok brožúry Bačovanie v Karpatoch u nás v kancelárií MAS vo Varíne. V prípade záujmu pošleme i poštou stačí napísať e-mail na info@mas-td.sk. Brožúra Bačovanie v Karpatoch

Brožúra LEADER na Považí

Výstupom projektu národnej spolupráce je brožúra LEADER na Považí, v ktorej nájdete realizované projekty prostredníctvom prístupu LEADER na území miestnych akčných skupín OZ ” Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina” a Naše Považie.

Aktuálny prehľad zrealizovaných projektov MAS

Pripravili sme aktuálny prehľad zrealizovaných projektov v rámci jednotlivých výziev č.1/PRV/MAS53  až 7/PRV/MAS53 implementovaných prostredníctvom PRV 2007-2013 osi 4 LEADER. Zrealizované projekty 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo Zrealizované projekty 3.4.2 Obnova a rozvoj obce  

Zrealizované projekty z Výzvy č.1

Zrealizované projekty v rámci Výzvy č. 1/PRV/MAS 53 z PRV SR 2007-2013 os 4 LEADER pre Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo