Zazrivske_dni

Pripravujeme Kalendár podujatí 2013

Vážení členovia,  naše OZ ” Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina” pre Vás pripravuje Kalendár podujatí na nasledujúci rok 2013,  a tak Vám dávame možnosť si spropagovať Vaše plánované podujatia a aktivity. Ak máte záujem dajte nám vedieť,  aké aktivity a kedy plánujete a my ich radi zaradíme do spoločného Kalendára podujatí 2013.

Pozvnka_Infrorman_de_MAS

Informačný deň MAS

Dňa 18. decembra 2012 o 13,00 hod.  sa v Obecnom dome  v Tepličke nad Váhom ,  uskutoční pre všetkých členov OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ Informačný deň MAS, na ktorý Vás srdečne pozývame. Bližšie informácie o programe sa nachádzajú v priloženej pozvánke.

Vianon_farmrsky_trh

Vianočný farmársky trh NSRV SR

Národná sieť rozvoja vidieka SR v spolupráci s výstaviskom Agrokomplex pripravuje pre Vás v termíne od 11. – 16. 12. 2012 Vianočný farmársky trh NSRV SR, ktorý sa bude konať na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Vianočný farmársky trh bude zameraný na predaj produktov od slovenských výrobcov. Návštevníci si budú môcť zakúpiť mäsové výrobky, syry, ovocie […]

DSC00096

Pracovné stretnutie Rozvoj Slovensko-Poľskej partnerskej spolupráce vo vidieckom cestovnom ruchu

DSC00096Dňa 20. 11 . 2012 OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ v spolupráci s regionálnym pracoviskom Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Žilinský kraj zorganizovalo pracovné stretnutie so zahraničnými partnermi  pod názvom Rozvoj Slovensko-Poľskej partnerskej spolupráce vo vidieckom cestovnom ruchu. Stretnutie sa uskutočnilo v prekrásnom prostredí horského  hotela Havrania v Zázrivej. Akcie sa zúčastnili zástupcovia samospráv, podnikatelia v cestovnom ruchu a predstavitelia miestnych akčných skupín z Oravy, Horného Považia a Liptova.

logo-leader

Výzva č. 9 pre opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie

Miestna akčná skupina OZ “Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v rámci opatrenia 4.1 Implementácia Integrovanej stratégie rozvoja územia vyhlasuje poradí už 9. kolo výzvy  na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie  z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 v rámci […]

Pozvnka_Rozvoj_slovensko-poskej_partnerskej_spoluprce_vo_vidieckom_cestovnom_ruchu

Pracovný seminár Rozvoj Slovensko-Poľskej partnerskej spolupráce vo vidieckom cestovnom ruchu

OZ “Partnerstvo pre MAS Terchovská Dolina” v spolupráci s regionálným pracoviskom Národnej siete rozvoja vidieka SR pre žilinský kraj  Vás pozývajú na pracovné stretnutie so zahraničnými partnermi pod názvom   ROZVOJ  SLOVENSKO-POĽSKO PARTNERSKEJ SPOLUPRÁCE  VO VIDIECKOM CESTOVNOM RUCHU, ktoré sa bude konať 20. novembra 2012 v hoteli Havrania v Zázrivej. Účasť na seminári je bezplatná. Účastníci majú […]

Výberová komisia MAS schválila 3 projekty z PRV SR

Dňa 29.10.2012 zasadala Výberová komisia ( VK)  MAS zložená zo zástupcov samospráv, podnikateľov a občianskeho sektora,  ktorej boli predložené 3 projekty na hodnotenie. VK OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina ”  hodnotila 2  projekty obcí, ktoré predložili obec Varín pre opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, obec Teplička nad Váhom pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke […]