Archív výziev 2007 – 2013

 

 


Výzva č. 2 – Obnova a rozvoj obcí

Výzva na predkladanie ŽoNFP pre opatrenie 3.4.2 – Obnova a rozvoj obcí
Príručka pre žiadateľa o poskytnutie NFP z PRV 2007 – 2013
Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader
Žiadosť o NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 opatrenie 3.4.2 – Obnova a rozvoj obcí

Aktualizácia Výzvy č. 2

Výzva na predkladanie ŽoNFP pre opatrenie 3.4.2 – Obnova a rozvoj obcí – aktualizácia
 Žiadosť o NFP z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 opatrenie 3.4.2 – Obnova a rozvoj obcí – aktualizovaná.2 – Obnova a rozvoj obcí – aktualizovaná
Príloha č. 6 Charakteritika priorít opatrení, verzia 1.7 – bez sledovania zmien
Príloha č. 6 Charakteritika priorít opatrení, verzia 1.7 – so sledovaním zmien
Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader verzia 1.7 – so sledovaním zmien
Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader verzia 1.7 – bez sledovania zmien

 Usmernenia

usmernenie_pre_administraciu_osi_4_leader verzia_1_9_bez_sledovania_zmien
usmernenie_pre_administraciu_osi_4_leader__verzia_1_9_so_sledovanim_zmien
usmernenie_pre_administraciu_osi_4_verzia_c_1_11_bsz
usmernenie_pre_administraciu_osi_4_verzia_c_1_11_sz
priloha_c_19_cennik_vybranych_opravnenych_vydavkov
priloha_c_17_metodicke_usmernenie_pri_obstaravani_tovarov_bsz
usmernenie_pre_administraciu_osi_4_verzia_c_1_12_bsz
usmernenie_pre_administraciu_osi_4_verzia_c_1_12_sze

Výzva č. 3

Prilohy k vyzve c3
ZONFP ku vyzve .3
Prirucka pre spravnu implementaciu skupiny opatreni 3.4 z PRV 2007-2013
Usmernenie pre administrciu osi 4 verzia 1.9
Výzva č. 3 na predkladanie ŽoNFP pre opatrenie 3.4.1 – Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo6593
Aktualizovaná Výzva č. 3 na predkladanie ŽoNFP pre opatrenie 3.4.1 – Základné služby pre vidiecke obyvateľstvod893

Výzva č. 4

Prirucka pre spravnu implementaciu skupiny opatreni 3.4 z PRV 2007-2013
Usmernenie pre administráciu osi 4 verzia
ZoNFP ku vyzve c4
Prilohy k vyzve c4
Výzva č. 4 na predkladanie ŽoNFP pre opatrenie 3.4.2 – Obnova a rozvoj obcí
Aktualizovaná Výzva č. 4 na predkladanie ŽoNFP pre opatrenie 3.4.2 – Obnova a rozvoj obcí

Výzva č. 5

Dodatok zo dňa 19.4.2011 k príručke pre žiadateľa o poskytnutie NFP z PRV SR 2007-2013 k verzii 2
Príručka pre žiadateľa o poskytnutie NFP z PRV SR 2007-2013
Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader verzia 1.91dbf 04 ŽoNFP k výzve č. 5
Povinné prílohy
Výzva č. 5 na predkladanie žiadostí o NFP opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie
Oznámenie k opatreniam 3.3 Vzdelávanie a informovanie

Výzva č. 6

Prirucka pre ziadatela o poskytnutie NFP z PRV SR 2007-2013
Prilohy k Vyzve c.6
usmernenie_pre_administraciu_osi_4_verzia_c_1_12_sz
ZoNFP k vzve .6ed93
Vyzva c.6
Aktualizacia Vyzvy c. 6

Výzva č. 7

Povinne prilohy k oNFP k vyzve c.7
usmernenie_pre_administraciu_osi_4_verzia_c_1_12
ZONFP ku vyzve c.7
Prírucka pre ziadatela o poskytnutie NFP z PRV SR 2007-2013
Vyzva c.7 341 Zakladne sluzby pre vidiecke obyvatelstvo
Aktualizacia Vyzvy c.7 pre opatrenie 3.4.1 Zakladne sluzby pre vidiecke obyvatelstvo

Výzva č. 8

ZoNFP k vyzve c.8
usmernenie_pre_administraciu_osi_4_verzia_c_1_12
priloha_c_6_charakt_priorit_a_opatreni_osi_3_sz
Povinne prilohy k Vyzve c.8
Vyzva c8 – 3 3 Vzdelvanie a informovanie
Aktualizacia Vyzva 8 – 3 3 Vzdelvanie a informovanie
dodatok_c_3_k_prirucke_pre_ziadatela_o_poskytnutie_NFP_z_programu_rozvoja_vidieka_sr_2007_-_2013

Výzva č. 9

Povinne prilohy k Vyzve c.9
priloha_c_6_charakter_priorit_a_opatreni_osi_3_sz
Usmernenie pre administraciu osi 4 verzia ._1.12 sz
Ziadost o NFP pre opatrenie 3. 3 Vzdelvanie a informovanie
Vyzva 9 – 3 3 Vzdelavanie a informovanie-1

Výzva č. 10

Povinn prlohy
Usmernenie pre administraciu osi 4 verzia ._1.12 sz
Ziadost o NFP pre opatrenie 3. 3 Vzdelavanie a informovanie
Vyzva c.10 – 3 3 Vzdelavanie a informovanie
priloha_c_6_charakt_priorit_a_opatreni_osi_3_sz
Kopia – tabulkova_cast_pre_opatrenia_osi_3_implementovane_leader-12-3

Výzva č. 11

Vyzva 11 – 3 3 Vzdelvanie a informovanie-1- upravene
usmernenie_pre_administraciu_osi_4_leader
priloha_c_6_so_sledovanim_zmien
Formulár ŽoNFP z PRV SR 2007-2013 k 3.3 Vzdelávanie a informovanie
Tabulkova_cast
priloha_c_2_k_zonfp_-_cestne_vyhlasenie_konflikt_zaujmu
Integrovaná stratégia rozvoja územia OZ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina

Iné súbory

prirucka-pre-ziadatela
usmernenie-pre-administraciu
ziadost
priloha-k-vyzve
Vyzva na predkladanie oNFP pre opatrenie 3.4.1 – Zakladne sluby pre vidiecke obyvatestvo
usmernenie_pre_administraciu_osi_4_verzia_c_1_12_bsz
usmernenie_pre_administraciu_osi_4_verzia_c_1_12_sz