fotka_VUC

Naša účasť na pracovnom stretnutí Prístup LEADER

fotka_VUCDňa 13.12. 2013  sa uskutočnilo pracovné informačné stretnutie „ Prístup LEADER – Výzva pre žilinský vidiek v novom programovacom období „  v priestoroch žilinského samosprávneho kraja pod záštitou Národnej siete rozvoja vidieka, regionálneho pracoviska pre žilinský kraj. Seminára sa zúčastnili  viaceré verejno-súkromné partnerstvá a dve miestne akčné skupiny zo žilinského kraja.   Za OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ sa prezentácie zúčastnili manažér MAS Mgr. Peter Madigár a Ing. Martina Olešová.

Aktuálny prehľad zrealizovaných projektov MAS

Pripravili sme aktuálny prehľad zrealizovaných projektov v rámci jednotlivých výziev č.1/PRV/MAS53  až 7/PRV/MAS53 implementovaných prostredníctvom PRV 2007-2013 osi 4 LEADER. Zrealizované projekty 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo Zrealizované projekty 3.4.2 Obnova a rozvoj obce  

logo_Transparent

Prehľad zrealizovaných projektov MAS

Aktuálny prehľad  zrealizovaných projektov v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia pre dané opatrenia 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí nájdete TU.

Pozvanka_LEADER_ZA-page-0011

Pozvánka – Prístup LEADER – Výzva pre žilinský vidiek v novom programovacom období

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre žilinský kraj Vás pozýva na pracovné informačné stretnutie “Prístup LEADER – výzva pre žilinský vidiek v novom programovacom období”. Stretnutie sa uskutoční v zasadacej miestnosti (klubovňa) Úradu Žilinského samosprávenho kraja, dňa 13.12.2013. Viac  informácií nájdete v priloženej pozvánke.

Stretnutie_s_jablkami

Predvianočné stretnutie s jablkami

Kto by nemal rád sladučké šťavnaté jabĺčka ?  Slovenský zväz záhradkárov v spolupráci s OcÚ Teplička nad Váhom Vás srdečne pozýva na predvianočné stretnutie s jablkami, ktoré sa uskutoční dňa 7. decembra 2013 od 8:00 do 18:00 hod v Obecnom dome v Tepličke nad Váhom.  Podujatie je sprevádzané bohatým sprievodným programom, výstavou jabĺčok a degustáciou. Viac informácii nájdete v pozvánke.

VK1

Zasadnutie Výberovej komisie MAS

Dňa 21.11. 2013 zasadala Výberová komisia OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“, ktorá posudzovala doručené ŽoNFP v rámci Výzvy č.11/PRV/MAS 53 pre opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie. Výberová komisia v mene predsedu Jozefa Žabku doručené projekty odporúča schváliť na financovanie z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013.  

Ondrejssky_jarmok_orpava_TLAC

Pozvánka obce Varín

Ondrejský jarmok má vo Varíne už dlhodobú tradíciu. V minulosti chodili na jarmok aj dievčence zo Strečna. Každá si tu kúpila zrkadielko a tradovalo sa , že keď sa na Vianoce pozrela v kostole doň a ktorého mládenca uvidela tak toho si do roka zobrala. Potvrdili to aj dve dáme, ktoré ešte žijú. Čo sa […]

Zasadnutie Kontrolnej a revíznej komisie

Dňa 14.11. 2013 v kancelárii MAS zasadala Kontrolná a revízna  komisia. Kontrolovala  hospodárenie s finančnými prostriedkami OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ za obdobie od 01.01. do 31.10. 2013, vykonala inventarizáciu majetku, pokladne a cenín.

_MG_9868

Terénny monitoring projektov

Dňa 12.novembra 2013 za  slnečného počasia sa uskutočnil terénny monitoring schválených a zrealizovaných projektov prostredníctvom osi 4 LEADER.  Kontrolovaný bol  priebeh a výstupy projektov, ktoré boli podporené v rámci výziev č. 2/PRV/MAS53,   č.5/PRV/MAS53 a výzvy č. 7/PRV/MAS53. Monitorovací výbor v zložení  Bc. Jozef Jurík, Bc. Jozef Mičo, Radovan Bielka, Anton Štefko a PhDr. Peter Vajda skontroloval 8 projektov v obciach v rámci […]

Pages_from_nov_sprav._NSRV

Aktuálne číslo Spravodajca NSRV SR 3/2013

V aktuálnom čísle štvrťročníka Spravodajca Národnej siete rozvoja vidieka SR  č. 3/2013 sa dočítate o rozvoji vidieka, zrealizovaných a pripravovaných aktivitách Programu rozvoja vidieka 2007-2013 a  dozviete sa mnoho informácií z regiónov Slovenska. Na str. 2 sa dočítate o úspechu našej MAS na tohtoročnom 40. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinovej výstave Agrokomplex 2013. Naša MAS […]