Zasadnutie Kontrolnej a revíznej komisie

Dňa 14.11. 2013 v kancelárii MAS zasadala Kontrolná a revízna  komisia. Kontrolovala  hospodárenie s finančnými prostriedkami OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ za obdobie od 01.01. do 31.10. 2013, vykonala inventarizáciu majetku, pokladne a cenín.

Posted in Oznamy.