NSRV – Niečo o EÚ a Detský kútik

Národná sieť rozvoja vidieka na svojej webovej stránke vytvorila nové zložky s názvom Detský kútik a Niečo o EÚ, kde môžete získať potrebné informácie o fungovaní EÚ, Spoločnej hospodárskej politike EÚ i politike rozvoja vidieka EÚ. V  Detskom kútiku objavíte veľa zaujímavostí o poľnohospodárstve i produktoch z farmy, samozrejme sú spracované hravou formou, určenou pre mladších návštevníkov.

Niečo o EÚ

Detský kútik

Posted in Pozvánky.