Zasadnutie Valného zhromaždenia MAS

Dňa 23 .februára 2015 sa v kultúrnom dome v obci Nedezda uskutočnilo zasadnutie Valného zhromaždenia OZ „Partnerstvo pre MAS TD“. Prebehli voľby do orgánov združenia MAS, členovia MAS schválili Výročnú správu za rok 2014, členský príspevok na rok 2015, návrh rozpočtu a plán činnosti na rok 2015.

Posted in Fotogaléria, Pozvánky.