Pozvánka na zasadnutie VZ

V mene Ing. Ivana Dvorského, predsedu MAS , si  dovoľujeme pozvať  členov MAS na zasadnutie Valného zhromaždenia, ktoré sa bude konať dňa 23. februára 2015 v kultúrnom dome v obci Nededzi o 12:00 hod. Program rokovania nájdete v pozvánke.

Posted in Pozvánky.