Informačný seminár pre mladých farmárov

Pozvánka na informačný seminár ( 7 vyučovacích hodín)  k podopatreniu 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov, ktorý sa uskutoční dňa 27.11. 2015 v Agroinštitúte Nitra. Cieľom seminára je poskytnúť ucelené  informácie k vypĺňaniu žiadosti o nenávratný finančný príspevok z  PRV  SR 2014 – 2020  podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov a poskytnúť návod na zostavenie podnikateľského plánu.  Účastnícky poplatok je vo výške  60,00 € vrátane DPH (poplatok zahŕňa organizačné náklady, obed, občerstvenie).

Pozvánka

Informačný leták k podopatreniu 6.1

Posted in Pozvánky.