Slávnostne vyhodnotenie 3. ročníka výtvarnej súťaže ” Naša obec – Naša MAS”

Dňa 27.06. 2016 sa v Relaxačno-informačnom centre TERCHOVEC konalo slávnostné vyhodnotenie 3. ročníka výtvarnej súťaže „ Naša obec – Naša miestna akčná skupina“.  Do súťaže ste nám doručili 154 výtvarných prác z 10 základných škôl (ZŠ Žofie Bosniakovej Teplička nad Váhom, ZŠ Dolná Tižina, ZŠ Varín, Spojená škola Belá, ZŚ s MŠ Krasňany, ZŠ Stráňavy, ZŚ Lutiše, ZŠ Lysica, ZŠ Strečno, ZŚ Zázrivá)   CVČ Mojš a ZUŠ Belá – Nižné Kamence.

Slávnostného odovzdávania diplomov a cien sa zúčastnil i predseda MAS Ing. Viliam Mrázik, ktorý poďakoval všetkým zúčastneným deťom a pedagógom. Cieľom tejto súťaže  je podporiť detskú výtvarnú tvorbu, mladé talenty, vytváranie priestoru pre ich zviditeľňovanie,  zvýšenie povedomia o vidieckej krajine u detí,  prehlbovanie  regionálneho cítenia. Súťažou chceme podporiť  i záujem detí  o svoju obec,  prírodné, kultúrne a historické dedičstvo  územia Mikroregiónu Terchovská dolina. Ocenené deti v počte 17 miest v 5 rôznych kategóriach  si prevzali z rúk zamestnancov kancelárie MAS diplomy,  darčekové tašky s propagačnými materiálmi,  darčekovými poukážkami na nákup v predajni ŠEVT s.r.o v hodnote 20, 15 a 10 a 5  EUR a iné drobnosti a sladké odmeny. Výstava detských prác bude v RIC Terchovec trvať do konca mesiaca júl 2016 , na ktorú vás srdečne pozývame.

Umiestnenie detí  v 3.ročníku výtvarnej súťaže „ Naša obec – naša miestna akčná skupina“

Kategória A ( 1.-3. ročník)

 • 1. miesto     Zuzana Panáková  ( Súkromná ZŠ, Oravská cesta, Žilina)
 • 2. miesto    Lívia Krížová ( ZŠ Dolná Tižina)
 • 3. miesto    Vanesska Mestická ( ZŠ Varín)

Kategória B ( 4.-6. ročník)

 • 1. miesto    Simona Franeková ( Spojená škola Belá)
 • 2.miesto    Ema Holúbková ( Spojená škola Belá)
 • 3. miesto   Nikola Trnková ( ZŠ Varín)

Kategória C ( 7.-9. ročník)

 • 1. miesto Zuzana Skaličanová ( ZŠ Lutiše)
 • 2. miesto Natália Kasáková ( ZUŠ Belá)
 • 3.  miesto Kristína Nemčeková ( ZUŠ  Belá)
 • 3. miesto Boris Cetera ( ZŠ Stráňavy)

Kategória D ( kolektívne práce)

 • 1. miesto  Kolektív detí 4. ročníka  ( ZŠ Lysica)
 • 2. miesto Kolektív detí CVČ Mojš
 • 3. miesto Kolektív detí ZŠ Dolná Tižina (A. Janíčková,Bruková, A.Mičianová, D. Bačinská)              

Ceny poroty  za  NÁPAD

 • 1. miesto Terézia Durišová  ( ZUŠ Belá)
 • 2. miesto Barbora Zichová  (ZŠ Dolná Tižina)
 • 3. miesto  Simona Boháčová (Spojená škola Belá)
 • 3. miesto ZŠ Dolná Tižina (Katarína Poliaková, Karolín Bačinská, Eliška Jankovská, Mária Zákopčanová)

 

 

Posted in Fotogaléria, Pozvánky.