Najkrajšia fotografia z územia MAS 2016

Milí priatelia MAS,

dovoľujeme si Vám dať do pozornosti informáciu o fotografickej súťaži NSRV SR „ Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP“. Prosíme zástupcov obcí, aby kontaktovali šikovných fotografov v obci, ktorí im fotia rôzne podujatia, či nenájdu vo svojej zbierke vhodné reprezentatívne zábery .

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje 6. ročník súťaže “Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2016″. Do súťaže sa zapája každoročne i naša MAS Terchovská dolina a dokonca veľmi úspešne.  Tematické kategórie sú rozdelené do 6 okruhov:
1.Naša príroda
2. Naši ľudia
3. Naše tradície
4. Naša budúcnosť
5. Naše „Naj“
6. Život v našej MAS/VSP

Reprezentatívne fotografie z územia nám zasielajte do MAS  do  dňa 16. 05. 2016 ( pondelok) osobne alebo poštou na CD nosiči  vo formáte jpg , veľkosť min. 1,5 MB. Vybrané fotografie budú reprezentovať naše územie MAS vo fotografickej súťaži Národnej siete rozvoja vidieka SR, uzávierka na zaslanie z MAS  je do 20.05.2016.  Fotografie je možné zaslať aj e-mailom na adresu: info@mas-td.sk s vyplnenou prihláškou.

Linky na pre inšpiráciu minulých vydarených ročníkov

2013 http://www.nsrv.sk/index.php?pl=12&article=629

2014 http://www.nsrv.sk/index.php?pl=12&article=851

2015 http://www.nsrv.sk/index.php?pl=23

 

Posted in Pozvánky.