Semináre pre žiadateľov (Interreg V-A SK-CZ) v Žiline

Riadiaci orgán a Národný orgán v spolupráci so Spoločným technickým sekretariátom si Vás dovoľujú pozvať na SEMINÁR PRE ŽIADATEĽOV v nadväznosti na vyhlásené výzvy v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. V dňoch 7. a 8. júna 2016 sa uskutočnia aj v Žiline v kongresovej sále ŽSK k vyhláseným výzvam Interreg V-A SK – CZ/2016/01 až Interreg V-A SK – CZ/2016/04.  Viac informácii ako aj prihlášku nájdete TU.

Posted in Pozvánky.