Školenie pre manažérov MAS

V dňoch 6.-9. septembra 2011 sa manažérka OZ „Partnerstvo pre MAS TD“ Bc. Oľga Jaroščiaková zúčastnila na školení pre manažérov MAS, ktoré bolo zamerané na hodnotenie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenia osi 3   implementované prostredníctvom osi  4. Školenie organizovala Národná sieť rozvoja vidieka  SR v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.

Viac informácií

Posted in Oznamy.