Zasadnutie Valného zhromaždenia OZ ” Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina”

foto_VZ_25.3.2013Dňa 25. 03. 2013 zasadal najvyšší orgán OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ Valné zhromaždenie. Predmetom zasadnutia bolo zhodnotenie činnosti  roku 2012, plánovanie aktvít pre rok 2013, voľba do orgánov združenia, schválenie  prijatia nových členov na základe doručených prihlášok o členstvo v MAS, schválenie akutualizácie ISRU Dodatkom č.5 v náväznosti na nové Usmernenie pre administráciu osi 4 LEADER verzia č.1.13.

Posted in Oznamy.