Pracovné zasadnutie predsedníctva NSS MAS a workshop

Dňa 21.06.2011 sa OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ zúčastnilo pracovného zasadnutia predsedníctva NSS MAS a následne pracovného workshopu, ktoré sa konali v priestoroch Penziónu Komlóš, na Termálnom kúpalisku Horné Saliby. Téma workshopu bola Stratégia, projekty a potenciály regiónu z hľadiska rozvoja vidieckeho cestovného ruchu na území MAS Stará Čierna voda. Naše Združenie zastupovala pani Bc. Oľga Jaroščiaková.

Posted in Fotogaléria.