Výzva č. 4

Pôdohospodárska platobná agentúra zastúpená OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“  vyhlásila v poradí 4. kolo výzvy na predkladanie ŽoNFP (projekt) z Programu rozvoja vidieka  SR 2007-2013 v rámci  implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia. Adresovaná je obciam ako oprávneným  konečným prijímateľom pomoci, Opatrenie 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí.  Jej celé znenie nájdete v sekcii Výzvy MAS.

Výzvu a ďalšie podklady nájdete tu: Výzva č. 4

Posted in Oznamy.