Odborný seminár

Dňa 15. júla 2011 sa uskutoční v školiacej miestnosti hotela Diery Terchová, Biely potok, 013 06  Terchová Odborný seminár organizovaný v rámci opatrenia 4.3: Chod miestnej akčnej skupiny, pre členov MAS, zameraný na rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní Integrovanej stratégie rozvoja územia, organizovaný v rámci projektu Integrovanej stratégie OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“, kód projektu: 413531000053

Pozvánka na seminár

Posted in Oznamy.