Darujte 2% z Vašich daní – som fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama

Vaše 2 % z dane môžete poukázať, ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2012, zaplatili ste daň a nemáte nedoplatok na dani, ani za predchádzajúce obdobia.

1. Vyplňte si daňové priznanie. V daňovom priznaní pre fyzické osoby za rok 2012 – typ A – sú uvedené kolónky na poukázanie 2% – VIII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B, potom venujte pozornosť XIII. Oddielu – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.
2. Vypočítajte si:
a) 2% z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“, ak ste v roku 2012 neboli dobrovoľníkom alebo ak ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma musí byť minimálne 3,32 EUR.
b) 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2012 odpracovali minimálne 40 dobrovoľníckych hodín a získate o tom potvrdenie
3. Doplňte identifikačné údaje o našom združení: OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“, Námestie sv. Floriána 1002, 013 03  Varín, IČO: 42063418
4. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 3. 2013 na Váš daňový úrad podľa vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok, má 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali v prospech OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ 
Tlačivá na stiahnutie:
 
Poznámka: Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu. Vyplnené tlačivá, prosím, neposielajte na adresu OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“, ale príslušnému daňovému úradu.
ĎAKUJEME

 

Posted in Oznamy.