Pozvánka na švédsky seminár

 

Občianske združenie Leonarda Žilina pozýva všetkých mladých aktivistov, členov mládežníckych parlamentov a iných zoskupení mladých ľudí, predstaviteľov neziskových organizácií, odborných pracovníkov samosprávy a škôl, pracovníkov s mládežou, mladých dobrovoľníkov na seminár ŠVÉDSKE A SLOVENSKÉ INŠPIRÁCIE V PRÁCI S MLÁDEŽOU, ktorý sa uskutoční dňa 13. a 14.2.2013 od 10.00 hod., v hoteli Boss Žilina.
 
Seminár bude venovaný otvorenému systému zisťovania potrieb mladých ľudí vo Švédsku podľa jednotnej metodiky LUPP. Seminár poskytne priestor na výmenu skúseností a poznanie dobrej praxe vo Švédsku a možnosť implementácie prístupov na Slovensku.
Posted in Oznamy.