Zasadnutie Výberovej komisie 29.10.2012

Výberová komisia MAS zasadala dňa 29.10.2012 a hodnotila 3 projekty PRV SR – OS 4 LEADER. Všetky 3 projekty v rámci výziev č.6, č7. a č.8/PRV/MAS 53 prešli administratívnou a formálnou kontrolou a VK ich odporučila na schválenie PPA.

Posted in Fotogaléria.