Zasadnutie Rady

Dňa 03.10. 2014 sa uskutočnilo ďalšie zasadnutie  Rady OZ ” Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina”.

Predmetom rokovania bolo informovanie o aktivitách a činnosti kancelárie MAS a o pláne činnosti na najbližšie obdobie .  Ing. Ivan Dvorský, predseda MAS TD,  predniesol aktuálne informácie  týkajúce sa prípravy novej stratégie rozvoja územia pre obdobie 2014-2020.

Posted in Fotogaléria.