Súťaž ” Projekty MAS”

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlásila 1. ročník súťaže “Projekty MAS”, do ktorej sme sa zapojili i my  s dvoma realizovanými projektami v rámci opatrení 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a opatrenia 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí. Jedná sa o úspešné projekty obce Teplička nad Váhom – Detské ihrisko a obce Nededza – Rekonštrukcia miestnych lávok pre peších . Pre hlasovanie v jednotlivých kategóriách je potrebné kliknúť na názov danej kategórie a v nej následne dať hlas svojmu favoritovi. Hlasovať môžete v každej z kategórii, pričom jednému Vami vybranému projektu môžete udeliť iba jeden hlas. Hlasovanie bude možné do 30. septembra 2014. Zvíťazí projekt, ktorý bude mať najvyšší počet hlasov v danej kategórii. Ďakujeme.

Posted in Oznamy.