Pozvánka na kurz Podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu

(POZOR!  zmena termínu – o novom termíne budeme včas informovať).V dňoch 22.9. – 26.09.2014 sa uskutoční kurz „ Podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu“ v obci Terchová v trvaní 5 pracovných dní. Kurz realizujeobčianske združenie EDU v rámci opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovaniez Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 osi 4 LEADER v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia. Kurz je poskytnutý zdarma a po jeho absolvovaní vám bude vystavené osvedčenie akreditované Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu. Viac informácii pre záujemcov volajte 0905 159 845.

Pozvánka na kurz
Prihláška

 

Posted in Pozvánky.