„Žilinský vidiek 2011“

OZ „Partnerstvo pre MAS TD“ sa zúčastnilo dňa 6. decembra 2011 regionálnej konferencie pod názvom „Žilinský vidiek 2011“, ktorú organizovalo Regionálne pracovisko NSRV SR pre žilinský kraj v zasadacej miestnosti Žilinského samosprávneho kraja.

Program konferencie bol zameraný na zhodnotenie realizácie Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 v Žilinskom kraji, zhodnoteniu stavu implementácie PRV, výhľadom na nové programové obdobie a prístupu Leader v Žilinskom kraji, ktorý prezentovali Miestne akčné skupiny, a to MAS Horný Liptov a OZ „Partnerstvo pre MAS TD“. MAS-ky  prítomným predstavili územie na ktorom sa nachádzajú, svoju činnosť a tiež realizované projekty z PRV SR 2007-2013.

 

Účastníkom konferencie bola tiež prezentovaná  podpora rozvoja vidieka zo strany Žilinského samosprávneho kraja, ale i ďalšie možnosti získania finančných prostriedkov pre realizáciu rozvoja obcí.

Zdroj

Fotogaléria

Posted in Oznamy.