3. medzinárodná konferencia Národnej siete rozvoja vidieka

Medzinárodná konferencia sa konala pod záštitou Ministerstva pôdohodpodárstva a rozvoja vidieka. Jej cieľom bolo poskytnúť aktuálne informácie o strednodobom hodnotení implementácie PRV SR 2007-2013 a zároveň iniciovať diskusiu k príprave na implementáciu novej politiky rozvoja vidieka EÚ v budúcom programovacom období na základe zverejneného návrhu nariadenia Európskej komisie.

Posted in Fotogaléria.