Aktualizácia usmernenia pre administráciu – verzia 1.10

V prílohe Vám prinášame aktualizovanú verziu Usmernenia pre administráciu. Pre lepšiu orientáciu je dostupná verzia so sledovaním zmien (sz) aj bez sledovania zmien (bsz) oproti predošlej verzií. Viac informácií nájdete tu.

Usmernenie pre administráciu – verzia 1.10 (bez sledovania zmien)

Usmernenie pre administráciu – verzia 1.10 (so sledovaním zmien)Posted in Oznamy.