REGISTRÁCIA OZ „Partnerstvo pre MAS TD“ do Zoznamu prijímateľov 2 % z dane pre rok 2011

Dňa 12.decembra 2011 bolo OZ „Partnerstvo pre MAS TD“ zaregistrované do Zoznamu prijímateľov 2% z dane pre rok 2011. Použitie podielu zaplatenej dane je upravené v § 50 zákona č. 595/2003 v znení neskorších predpisov.

REGISTRÁCIA OZ „Partnerstvo pre MAS TD“ do Zoznamu prijímateľov 2 % z dane pre rok 2011


Posted in Oznamy.