Aktuálne výzvy pre malé obce do 1000 obyvateľov

Pre malé obce do 1000 obyvateľov, ktorých je na Slovensku až 1913  vyčlenilo Ministerstvo pôdohospodárstva SR 45 mil. EUR na rekonštrukciu miestnych komunikácii. Článok venovaný malým obciam a mladým farmárom nájdete TU.  Pôdohospodárska platobná agentúra dňa 27.10. 2015  zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Projektové podpory / PRV 2014-2020 /  tieto 3 výzvy pre malé obce :

 

Posted in Oznamy.