Zasadnutie Kontrolnej a revíznej komisie MAS TD

Kontrolna_a_revizna_komisiaDňa 22.01. 2014 v kancelárii MAS vo Varíne zasadala Kontrolná a revízna komisia. Kontrolovala efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť nakladania s finančnými prostriedkami OZ “Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina” za obdobie 01.01. – 31.12. 2013. Predmetom kontroly bola i inventarizácia pokladne a cenín. Výsledkom zasadnutia je Správa Kontrolnej a revíznej komisie, ktorú schvaľuje Valné zhromaždenie.

Fotogaléria

 

Posted in Oznamy.