Slávnostné otváranie outdoor fitness v Mojši a v Strečne

Miestna akčná skupina OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ pozýva všetkých na slávnostné otvorenie outdoorových fitness zón v obciach Mojš a Strečno dňa 7.4.2015 o 16:00 v obci Strečno pri obecnom úrade a o 17:30 v obci Mojš pri požiarnej zbrojnici (v blízkosti vodného diela). V rámci programu sa predstavia  workoutové skupiny :  ECONTRA WORKOUT team, Nemade WORKOUT team, BODY BEAT TEAM. Počas otváracej akcie budú prebiehať pre záujemcov inštruktáže o správnom cvičení na strojoch, krátke súťaže a na cvičisku v Mojši aj Body beat workout tréning. Outdoorové fitness zóny v obciach Mojš a Strečno obsahujú špeciálne vonkajšie cvičebné stroje pre cvičenie všetkých vekových kategórií. Pre návštevníkov bude pripravené občerstvenie, súťaže a propagačné materiály miestnej akčnej skupiny.  Tešíme sa na vašu účasť!!!

pozvánka otváranie outdoorových ihrísk strečno mojš 7.4.2015

pozvánka na otváranie outdoor cvičísk

Posted in Pozvánky.