Schválené dokumenty pre nové programovacie obdobie 2014-2020

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje , že dňa 01.04.2015 schválila vláda SR nasledovné dokumenty:

  1. Systém riadenia CLLD/LEADER a komunitny rozvoj pre programove obdobie 2014-2020
  2. Systém riadenia PRV SR 2014-2020
Posted in Pozvánky.