4. ročník súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP

fotosaMiestna akčná skupina OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ vyhlasuje fotografickú súťaž MAS aj pre amatérov. Tématické kategórie sú rozdelené do 6 okruhov:
1.Naša príroda
2. Naši ľudia
3. Naše tradície
4. Naša budúcnosť
5. Naše „Naj“
6. Život v našej MAS/VSP
Fotografie zasielajte do 12.05. 2014 osobne alebo poštou na CD nosiči  vo formáte jpg , veľkosť min. 1,5 MB. Vybrané fotografie budú reprezentovať naše územie MAS vo fotografickej súťaži Národnej siete rozvoja vidieka SR. Fotografie je možné zaslať aj e-mailom na adresu: info@mas-td.sk s vyplnenou prihláškou.
Posted in Oznamy.