Fotografická súťaž Obrázky vidieckej Európy

Európska sieť rozvoja vidieka (ENRD) vyhlásila fotografickú súťaž pre profesionálnych aj amatérskych fotografov, ktorej cieľom je oslava krásy a rozmanitosti vidieka Európy. Fotografie možno zaslať do súťaže len prostredníctvom miestnych akčných skupín (MAS) do 18.05.2012

sa_o_naj_fotku2

 

 

Pravidlá a podmienky:

 • Pre fotografov:
 • Fotografie môžu do súťaže zasielať len miestne akčné skupiny (MAS). Predložené fotografie musia mať min. 5 MB a 300 dpi.
 • ENRD/DG AGRI si vyhradzuje právo zmeniť kategóriu, do ktorej bola fotografia zaslaná, ak sa táto fotografia lepšie hodí do inej kategórie.
 • Pre miestne akčné skupiny (MAS):
 • Každá MAS môže zaslať maximálne 3 fotografie do každej kategórie, tzn. že dokopy môže zaslať maximálne 18 fotografií.
 • MAS musí potvrdiť, že zaslané fotografie sú jej vlastné a že nedošlo k porušeniu autorských práv.
 • MAS musí zabezpečiť, aby všetky osoby, ktoré sú jasne identifikovateľné na predložených fotografiách, súhlasili s ich použitím na uvedené účely.
 • MAS zabezpečí, aby všetci zapojení fotografi súhlasili s ďalším použitím ich fotografií Generálnym riaditeľstvom pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (DG AGRI) a Európskou komisiou.

Ako sa zapojiť?

 • Vyplňte prihlášku a spolu s ňou pošlite na mailovú adresu masolesova@gmail.com najneskôr do 10. mája 2012 max. 3 fotografie do jednej alebo viacerých kategórií (spolu max. 18 fotografií):
  • Obyvatelia vidieka
  • Vidiecke prostredie
  • Vidiecka zamestnanosť
  • Rozmanitosť vidieka
  • Mládež vidieka
  • “Duch” prístupu Leader
 • V prípade väčšieho počtu fotografií v jednotlivých kategóriách si MAS Terchovská dolina vyhradzuje právo na výber fotografií podľa vlastného uváženia.

Prihláška

Posted in Oznamy.