ZAPOJTE SA! Najkrajšia fotografia z územia MAS

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje 2. ročník súťaže „ Najkrajšia fotografia z územia MAS“.  Ponúkame Vám  týmto možnosť  prezentovať naše územie v obrazovej podobe. Je to príležitosť čo najlepšie zachytiť a predstaviť v obraze  to, čo je v našej MAS zaujímavé, originálne alebo výnimočné. Víťazné fotografie budú ocenené vecnou cenou a zároveň najlepšie budú prezentované na medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave AGROKOMPLEX 2012.

V  1.ročníku súťaže sme získali dve ocenenia a to 2. miesto v kategórií Naše tradície a 3. Miesto v kategórií Naše „naj“, preto neváhajte a zapojte sa!

Informácie o súťaži

Prihláška

Posted in Oznamy.