Agrotravel 2012, Kielce Poľsko

V dňoch 20. – 22. apríla 2012 sa uskutočnil 4. ročník medzinárodneho veľtrhu vidieckeho turizmu a agroturizmu AGROTRAVEL 2012 v Kielcach v Poľsku.

Na základe pozvania z Národnej siete rozvoja vidieka SR  sa veľtrhu zúčastnilo aj naše OZ „ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“  reprezentované  manažérom Mgr. Eduardom Samcom a členom združenia Jánom Buchtom, štatutárnym orgánom Slovenského skautingu 111. Zbor Úsmev Dolná Tižina. Hlavným cieľom veľtrhu bolo  propagovať slovenský vidiek, vidiecky cestovný ruch, regionálne produkty, miestne akčné skupiny a zároveň nadviazať a prehĺbiť spoluprácu  s partnermi s Poľska, Českej republiky a iných členských krajín.

Fotogaléria

Posted in Oznamy.