Projekt: ŽoNFP OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“

Miestna akčná skupina Terchovská dolina realizuje projekt s názvom ŽoNFP OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“.

Projekt financovania chodu MAS zabezpečí kvalitnú implementáciu Stratégie CLLD mikroregiónu terchovskej doliny, vďaka ktorej budú napĺňané miestne ciele a potreby a zabezpečí sa inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast v súlade s cieľmi Európa 2020. Úlohou kancelárie MAS bude v súlade s princípmi CLLD zabezpečenie spravovania verejných prostriedkov miestnou komunitou v mikroregióne terchovskej doliny zloženou z podnikateľského, občianskeho a verejného sektora.

Miesto realizácie projektu : Zázrivá, Belá, Dolná Tižiná, Gbeľany, Kotrčiná
Lúčka, Krasňany, Lutiše, Lysica, Mojš,
Nededza, Nezbudská Lúčka, Stráňavy,
Stráža, Strečno, Teplička nad Váhom, Terchová,
Varín
Výzva – kód Výzvy : IROP-PO5-SC511-2017-23

Výška nenávratného finančného príspevku: 147 368,42 €

Výška spolufinancovania MAS: 7368,42 €

Projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Posted in Leader, Naše projekty, Oznamy.