Harmonogram výziev PRV MAS Terchovská dolina pre rok 2022

Dovoľujeme si vám dať do pozornosti harmonogram výziev MAS Terchovská dolina z PRV pre rok 2022.

Posted in Pozvánky.