Kurz rezu ovocných stromov v Krasňanoch 25.2.2019

Dňa 25.2.2019 zorganizovala MAS Terchovská dolina v spolupráci s OZ Tilia kurz Princípy rezu ovocných drevín – ovocinárstvo blízkeho prírode. Táto animačná aktivita sa za hojnej účasti záujemcov konala v jednej z členských obcí, konkrétne v obci Krasňany. Už tretí rok sa jej zúčastnilo vyše 40 účastníkov žijúcich prevažne na území miestnej akčnej skupiny, teda v mikroregióne terchovskej doliny, avšak chýr sa zaniesol až do Košíc, Liptovského Mikuláša a Bratislavy.

MAS počas workshopu prezentovala nielen samotné združenie, jeho ciele, vízie a zrealizované projekty, ale predstavila aj svoju Stratégiu rozvoja územia vedeného komunitou. Následne sa v doobednej teoretickej časti venoval lektor Ján Veselý z OZ Tilia viacerým témam týkajúcich sa extenzívneho tradičného ovocinárstva medzi inými napríklad téme harmonizačného rezu ovocných drevín, rovnováhe medzi rastom a plodnosťou, správnemu hnojeniu, založeniu ideálnej koruny či odporúčanému náradiu. Poobedný blok bol zameraný na osvojenie si praktických zručností pri starostlivosti o rôzne druhy ovocných drevín. Praktické ukážky sa realizovali opäť v záhrade u ochotného pána Trnku v Krasňanoch. Všetkým zúčastneným ďakujeme za vytvorenie príjemnej a priateľskej atmosféry. Už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutia a podobné akcie.

Posted in Pozvánky.