Pozvánka na odbornú exkurziu do Českej republiky

exkurzia_crRegionálne pracovisko pre žilinský kraj Vás pozýva na zahraničnú odbornú exkurziu do Českej republiky s názvom: PESTOVATEĽSKÉ TECHNIKY V LESNOM HOSPODÁRSTVE ČR, Prezentácia Európskeho Experimentu pri výchove smreka s použitím troch rôznych stratégií výchovy. Exkurzia sa uskutoční v dňoch 9. – 10. 10. 2013. Bližšie informácie nájdete v pozvánke.V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte v kancelárii MAS najneskôr do 7.10.2013 (pondelok). Počet účastníkov je obmedzený. Uprednostnení budú záujemcovia, ktorí zašlú vyplnenú záväznú prihlášku skôr.

Pozvánka v pdf formáte

Posted in Oznamy.