Pozvánka na školenie pre prijímateľov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 v rámci implementácie Stratégie CLLD mikroregiónu terchovskej doliny

                                                  pre podopatrenia:
7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)                                                                              a
7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj).

Dňa 18.4.202410:00
Poľovnícky hotel Diana, Stráža

Program :

  1. Registrácia (9:30 – 10:00)
  2. Predstavenie Stratégie CLLD mikroregiónu terchovskej doliny, aktivít MAS (začiatok o 10:00)
  3. Detailné predstavenie výziev 7.2 a 7.4
  4. Príprava projektu realizácie
  5. Príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok
  6. Otázky a odpovede, konzultácie projektových zámerov, rozpracovaných projektov

pozvanka_skol_7_4

Odhadovaný čas trvania : cca 4 – 5 hodín
link na prihlásenie: https://forms.gle/r5e6vtm7T1vV6md47
informácie: +421 917 978 756, info@mas-td.sk

Posted in Pozvánky.