V Relaxačno informačnom centre Terchovec môžete do konca mesiaca navštíviť výstavu výtvarných prác detí z terchovskej doliny „Naša obec – Naša miestna akčná skupina“

 

Výtvarnou súťažou sa v Terchovskej doline miestna akčná skupina snaží v deťoch prehlbovať regionálne cítenie a vzťah k obciam a vidieku.deti
Miestna akčná skupina OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“ zorganizovala prvý ročník výtvarnej súťaže pre deti z obcí Belá, Dolná Tižina, Gbeľany, Kotrčiná Lúčka, Krasňany, Lutiše, Lysica, Mojš, Nededza, Nezbudská Lúčka, Stráňavy, Stráža, Strečno, Teplička nad Váhom, Terchová, Varín, Zázrivá. Zúčastniť sa jej mohli všetci žiaci základných škôl z územia, ale aj žiaci ktorí nenavštevujú žiadnu z nich, ale bývajú v jednej z obcí. Trvala od 1. apríla do 30. mája 2014. Súťaž bola zameraná všeobecne na  podporu detskej výtvarnej tvorby, mladých talentov, vytváranie priestoru pre ich zviditeľňovanie, zvýšenie povedomia o vidieckej krajine u detí a prehlbovanie  regionálneho cítenia. Deti vo svojich prácach zobrazovali svoje obce, dominanty, pamiatky, prírodu, ľudí, zvyky a tradície, ale aj projekty podporené prostredníctvom miestnej akčnej skupiny. Do súťaže sa zapojilo viacero škôl a jednotlivcov z Mikroregiónu Terchovská dolina.

Celkovo bolo do kancelárie MAS od koordinátorov zo škôl a jednotlivcov doručených 262 prác, ktoré hodnotila trojčlenná odborná porota. Veľmi nás potešil záujem zo strany pedagógov, ale najmä zo strany mladých umelcov. V jednotlivých výtvarných prácach je vidieť, že deti vnímajú svoje okolie, hodnoty a majú k nim kladný vzťah. Týmito aktivitami chceme svojou troškou prispievať k vytváraniu kladného vzťahu detí k svojmu mikroregiónu a podporiť talenty, ktoré tu máme. Budú to práve oni, kto bude naše obce rozvíjať a starať sa o našu vidiecku krajinu. Vyhodnotenie súťaže sa konalo dňa 17.6.2014 v Relaxačno – informačnom centre v Terchovej, rozdali sme 20 hodnotných cien. Naše veľké poďakovanie patrí  porote zloženej z výtvarníkov a pedagógov  Mgr. Jána Remiša, Bc. Lucie Stročkovej a doc. Milana Opálku, ktorí si v tejto uponáhľanej dobe našli čas a pomohli nám so  súťažou. Poďakovanie patrí aj pánovi Vladimírovi Švecovi z RIC Terchovec, ktorý nám poskytol priestory, všetkým zúčastneným školám , pedagógom a najmä deťom!  V priebehu nasledovných týždňov budú vybrané práce spracované a zverejnené na našej webovej stránke.
Výstavu prác si v RIC Terchovec môžete pozrieť do konca mesiaca. Už dnes sa tešíme na ďalší ročník!

 

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

Kategória „A“ 1.-3. ročník ZŠ

1. miesto: Emka Holúbková, Spojená škola Belá
2. miesto: Emka Šomjáková,  CVČ Juventa Mojš
3. miesto: Katarína Kováčová, ZŠ Lysica

Cena MAS : Dagmar Vojteková, ZŠ Krasňany

Kategória „B“ 4.-6 ročník ZŠ

1. miesto: Katarína Teličáková, ZŠ Zázrivá
2. miesto: Zuzana Mariášová, Spojená škola Belá
3. miesto: Pavol Košiar, ZŠ Gbeľany

Cena MAS: Juraj Kucka, ZŠ Varín

Kategória „C“ 7. -9. ročník ZŠ

1. miesto: Pavol Pažičan, ZŠ Terchová
2. miesto: Aneta Benedigová, ZŠ Strečno
3. miesto: Soňa Chabadová, Spojená škola Belá

Cena MAS: Martin Halúska, ZŠ Lutiše

Cena za nápad a talent

Mária Opálková, ZŠ Terchová

Priestorové práce

1.miesto: Dominika Hreusová, Mária Mihaliková, ZŠ Teplička nad Váhom
2.miesto: Juraj Bačinský, ZŠ Dolná Tižina
3.miesto: Terezka Chrapčíková, ZŠ Varín

Kolektívne práce

1. miesto: CVČ Juventa MOJŠ
2.
miesto: ZŠ Lysica
3. miesto:
ZŠ Žofie Bosniakovej
4. miesto:
Emma Troščáková + kolektív výtvarného krúžku

Posted in Oznamy, Pozvánky.