Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

Miestna akčná skupina Terchovská dolina

vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok

z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

č. MASTD 01/2023/OH na výber odborných hodnotiteľov pre žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva na výber OH“)

Účelom výzvy na výber OH je zostavenie zoznamu odborných hodnotiteľov s cieľom zabezpečiť kvalitný, objektívy a transparentný hodnotiaci proces.

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 12.06.2023

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov: 04.07.2023

Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 11.07.2023

Na stiahnutie:

Posted in Oznamy, Pozvánky.