Účasť na Agrokomplexe a výsledky súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2017

Naša miestna akčná skupina OZ “Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina”  sa v dňoch 17.-20.8. 2017 zúčastnila 44. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v Nitre. Naše územie v stánku regiónu Žilina reprezentovali remeselník Stanislav Otruba (zvonkár zo Zázrivej) s manželkou Terezkou, tkáčka Otka Kadašiová (Oživené remeslá spod Strečna), folklórna skupina Nebeská muzika z Terchovej a zamestnanci kancelárie MAS.

V rámci výstavy prebehlo aj vyhodnotenie súťaže Najkrajšia fotografia z územia MAS/VSP 2017, o ktorú v aktuálnom ročníku prejavilo záujem 13 MAS/VSP z územia Slovenska. O priazeň sa v rámci siedmych kategórií: Naša príroda, Naši ľudia, Naše tradície, Naša budúcnosť, Naše „naj“, Život v našej MAS/VSP a Naše kroje uchádzalo spolu 84 jedinečných fotografií. Internetové hlasovanie prebiehalo na facebooku NSRV SR pridelením “lajku” danej fotografii. Naše súťažné fotografie získali nasledovné umiestnenia:

Kategória Naša príroda: 5. miesto/ Na prechádzke Malou Fatrou/ Ing. Ján Mahút

Kategória Naši ľudia: 4. miesto/ Krútiace sa snuvadlá/ Michal Kristek

Kategória Naše tradície: 3. miesto/ Jazdkyne/ Ing. Peter Hanuliak, PhD.

Kategória Naša budúcnosť: 7. miesto/ Downhill/ Martina Pristachová

Kategória Naše naj: 6.miesto/ Nočný hrad Strečno/ Marián Čerňanský

Kategória Život v našej MAS/VSP: 2. miesto / Gazdov vnuk šikuje kravu na trh/ Bc.Jozef Jurík

Kategória Naše kroje: 5.miesto/ Ako švárni junáci po holiach ovce redikali/ Bc.Jozef Jurík

Autorom výherných fotografií gratulujeme. Celkové výsledky a ďalšie fotografie si môžete prezrieť tu: Najkrajšia fotografia MAS/VSP 2017.

Posted in Oznamy.