Naša MAS súčasťou III. Karpatského zjazdu v Istebnej

Posledný augustový týždeň sa v blízkosti slovenských hraníc, v poľskom meste Istebna, konal už 3. ročník stretnutia obyvateľov z celých Karpát – Zjazd Karpacki. Nad podujatím, ktoré nadväzuje na tradíciu predvojnových stretnutí ľudí horských regiónov, držal patronát sám poľský prezident Andrzej Duda. Uskutočnilo sa vďaka iniciatíve Zwiazku Podhalan a viacerých goralských a karpatských organizácií, ktoré prišli s myšlienkou udržania, rozvoja a ochrany kultúrneho dedičstva karpatského regiónu cez spoluprácu medzi ľuďmi, pastiermi, samosprávami, mimovládnymi organizáciami, podnikateľmi a vládnymi inštitúciami. Karpatský zjazd nadväzuje na spoločné dedičstvo, identitu a kultúru Karpát, ktorá bola výrazne vo všetkých jej častiach ovplyvnená v 13. až 16. storočí fenoménom valaskej kolonizácie, ktorý dotváral toto horstvo najmä extenzívnym chovom (pasením) oviec, salašníctvom a špecifickým hospodárením v horách.

Účastníci z horských (karpatských) regiónov Poľska, Českej republiky, Ukrajiny, Rumunska a Slovenska sa stretli v piatok 25.08.2017 na zámku v Cieszyne, kde sa konalo oficiálne otvorenie III. Zjazdu Karpackeho. Hneď po ňom nasledovala otváracia konferencia k projektu Trasa valašskej kultúry, ktorý realizuje 10 partnerov po oboch stranách hranice v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg VA Poľsko – Slovensko 2014-2020. Poľskí a rumunskí akademici a ďalší prednášajúci na konferencii hovorili napr. o beskydskom salašníctve, holiach a horských pastvinách či o horskom produkte alebo turistických hodnotách v krajinotvorbe. Program zjazdu pokračoval v školiacom centre Szarotka, kde účastníci jednotlivých krajín medzi sebou v priateľskom duchu pri vystúpeniach pozvaných hostí z Karpát debatovali, vymieňali si skúsenosti, nadväzovali nové priateľstvá a spolupráce a ochutnávali rôzne karpatské špeciality.

Spoločne so zástupcami z regiónu Orava, konkrétne z obcí Malatiná, Oravská Polhora a Zázrivá sa III. Karpatského zjazdu zúčastnili aj ďalší remeselníci, ovčiari a zástupcovia samospráv, občianskych združení, podnikatelia a aktivisti z územia mikroregiónu terchovskej doliny z obcí Strečno, Kotrčiná Lúčka, Varín, Dolná Tižina a Zázrivá. Delegácia zo Slovenska a nášho mikroregiónu sa zúčastnila napr. jarmoku bryndze v Pastierskom centre v Koniakowe, zapálenia symbolickej karpatskej vatry na Zlotym Groniu v Istebnej a tiež prezentácie pozvaných hostí v amfiteátri pod Skocznia, kde vystupovali ľudoví umelci, kapely a svoje zručnosti predvádzali remeselníci. Návštevníci III. Karpackého zjazdu sa popri ochutnávaní špecialít karpatskej kuchyne počas bohatého programu zastavili aj v prezentačnom stánku našej MAS, kde sme okrem ochutnávky poctivej slovenskej bryndze prezentovali región aj vďaka propagačným materiálom a priateľským rozhovorom.

Celé podujatie vyvrcholilo v nedeľu 27.08.2017 nádherným spoločným krojovým sprievodom všetkých zúčastnených hostí a následne svätou omšou, ktorú celebroval poľský arcibiskup Bp. Piotr Greger. V spolupráci so zástupcami obcí Oravská Polhora, Malatiná a Zázrivá sme prvýkrát v histórii Karpatských zjazdov dôstojne reprezentovali naše obce, región a našu krajinu. Veľká vďaka za spoluprácu patrí všetkým zúčastneným, najmä remeselníkom zo Strečna pod taktovkou Otky Kadašiovej, Otrubovcom zo Zázrivej a bačovi Vladimírovi Trnkovi z Dolnej Tižiny. Veríme, že v budúci rok sa budeme môcť zúčastniť IV. Zjazdu Karpackeho v ešte väčšom počte a inšpirovať sa vzájomne s ostatnými obyvateľmi tohto jedinečného horstva.

Posted in Fotogaléria, Pozvánky.